Контакти

Татяна Антонова Водиченска - Никитова

Частен съдебен изпълнител Рег № 791           

Район на действие - Съдебен окръг София-град

Адрес на кантората

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” №36,

вход "А" , ет. 1 , ап. 2

asd

Адрес за кореспонденция

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” №36,

вход "А" , ет. 1 , ап. 2

Телефони

02/9 81 75 95   ;   Мобилен: 0888 948 696

Факс

02/9 81 75 95

Електронна поща

tatyana_vodichenska@abv.bg   ;  vodichenska@sadebenizpalnitel.com


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.