Професионален опит

от 2006 г. - Частен съдебен изпълнител:

2006 г. - 1990 г – Съдия – изпълнител в Съдебно – изпълнителната служба към Софийски районен съд

1990 г. - 1988 г. – Специалист в направление „Жилищно настаняване” в ОбНС „Подуяне” – гр. София

1987 г. - 1986 г. – Стажант – съдия в Софийски градски съд


Образования и квалификации:

1986 г.-1981 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „Право”- магистър.

1998 г. – Курс по европейско право

Член на Камара на частните съдебни изпълнители

Адрес - София 1301, общ. Възраждане,ул. „Пиротска” № 7, ет. 4